JAK JEST BADANE RADIO I PRASA W POLSCE

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym jak jest badana TV w Polsce. Dzisiaj zajmiemy się kolejnymi mediami offline, czyli radiem i prasą.

RADIO

Podobnie jak w przypadku telewizji badanie rynku radiowego:

 • jest prowadzone w naszym kraju od 1997 roku
 • jest realizowane na ogólnopolskiej próbie, z tym, że tutaj populację stanowi ludność w wieku 15-75 lat

Roczna próba badania wynosi 84 000 osób. 

Badanie słuchalności radia przeprowadzane są metodą DAR (Day After Recall), którą uzupełnia się panelem dzienniczkowym.

Wyniki są publikowane przez MILLWARD BROWN SMG KRC w systemie o nazwie RADIO TRACK.

DAR (Day After Recall) jest badaniem polegającym na przeprowadzeniu wywiadów metodą CATI (computer-assisted telephone interviewing, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny). Ankieterzy codziennie dzwonią do osób z próby badania i zadają pytania dotyczące słuchalności stacji radiowych z poprzedniego dnia. W każdym miesiącu dociera się do 7000 osób w wieku 15-75.

Panel dzienniczkowy polega na tym, że respondenci samodzielnie wypełniają dzienniczek słuchania radia, codziennie przez kolejne 4 tygodnie. Badanie panelowe jest powtarzane dwa razy w roku (wiosna, jesień), każdorazowo na próbie 3500 respondentów.

Dane zebrane z DAR’u i dzienniczka dostarczają informacji na temat:

 • zasięgów (dziennych, miesięcznych, a nawet w kwadransach)
 • ratingów (GRP)
 • affinity
 • udziałów w czasie słuchania (SHR%)
 • przepływu słuchaczy
 • konsumpcji radia
 • itp.

PRASA

Prasa jest badana w Polsce od roku 1998 przez Kantar Millward Brown na zlecenie konsorcjum polskich wydawców prasy PBC (Polskie Badania Czytelnictwa).

Badanie obejmuje około 160 tytułów dzienników i magazynów (ogólnopolskiej i regionalnej).

PBC General bada czytelnictwo prasy, realizowane w skali roku na 20 000 respondentach wieku 15-75 lat. Obejmuje:

 • Dzienniki
 • Dodatki do dzienników
 • Tygodniki
 • Dwutygodniki
 • Miesięczniki
 • Dwumiesięczniki

Badanie to prowadzone jest metodą osobistych wywiadów ankieterskich z wylosowanymi osobami w ich domach. Kwestionariusz badania oparty jest na metodologii Recent Reading, podczas którego prezentowane są winiety. Zadaje się pytania o to, kiedy respondent czytał lub przeglądał po raz ostatni dany tytuł oraz pytania dotyczące zainteresowań tematami w prasie. Po zakończeniu badania respondent dostaje ankietę dotyczącą konsumpcji dóbr i usług do samodzielnego wypełnienia, która odbierana jest po tygodniu od badania face to face.

Dzięki temu zbierane są między innymi poniższe informacje:

 • Zasięg tytułów prasowych
 • Profile demograficzne słuchaczy programów i stacji radiowych
 • Trendy w czytelnictwie prasy
 • Pozycjonowanie tytułów na tle konkurencji
 • Charakterystyka czytelnika pod kątem:
  • Cech społeczno-demograficznych,
  • Zainteresowań tematami w prasie,
  • Posiadanych i używanych dóbr i usług,
  • Znajomości języków obcych,
  • Deklaracja oglądania telewizji, słuchania radia, korzystania z internetu,
  • zachowań konsumenckich.

PBC jest obecnie jedynym standardem analiz czytelnictwa prasy powszechnie akceptowanym przez wydawców i domy mediowe w Polsce.

BADANIE INWESTYCJI W REKLAMĘ PRASOWĄ

Wszystkie tytuły prasowe publikują swoje cenniki reklamowe. Agencje badawcze łączą dane pochodzące z monitoringu prasy z cenami reklam. Na podstawie tego bada się inwestycje reklamodawców w reklamę prasową. Dzięki temu można poznać:

 • Udziały rynkowe tytułów jako odbiorców tychże inwestycji
 • Udziały rynkowe tytułów w zależności od cyklu wydawniczego
 • Udziały budżetowe tytułów w media planach poszczególnych reklamodawców, grup strategicznych, sektorów gospodarki
 • Trendy w inwestycjach w reklamę prasową.
 • Taktyki reklamowe poszczególnych reklamodawców:
  • Wybierane tytuły
  • Wybierane cykle wydawnicze: dzienniki, tygodniki, miesięczniki
  • Stosowane formaty
  • Wybierane miejsca w tytułach określane numerem strony
  • Wybierane dni tygodnia
  • Długość kampanii

W Polsce monitoring wydatków na reklamę prasową prowadzi firma Expert Monitor.

ANALIZA SPRZEDAŻY I NAKŁADÓW

„Związek Kontroli Dystrybucji Prasy jest organizacją typu non-profit. Jej głównym zadaniem jest współtworzenie etycznych i biznesowych standardów regulujących polski rynek prasowy, m.in. poprzez dostarczanie obiektywnych i starannie zweryfikowanych informacji o nakładach i rozpowszechnianiu tytułów prasowych .”

Obecnie ZKDP kontroluje 283 tytuły prasowe. Aby tytuł był badany trzeba być członkiem tej organizacji. Co miesiąc każdy z członków deklaruje poniższe informacje dla tytułu prasowego zgłoszonego do kontroli :

 • nakład
 • wysokość sprzedaży egzemplarzowej i prenumeraty, w tym e-wydań (dla pism płatnych)
 • wysokość sprzedaży w podziale na mutacje cenowe
 • liczba egzemplarzy rozdanych lub rozesłanych bezpłatnie
 • zwroty
 • geograficzna struktura rozpowszechniania (w podziale na województwa)

Weryfikacja zadeklarowanych danych odbywa się po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.

Jeżeli zainteresował Cię ten temat i chcesz dowiedzieć się więcej, nie czekaj i napisz do nas. Mamy dla Ciebie praktyczne rozwiązania z zakresu planowania radia i prasy, które pozwolą Ci efektywnie zaplanować budżet reklamowy w tych mediach.

NAPISZ DO NAS